Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BROMELIN THÔ TỪ VỎ DỨA ĐỂ NÂNG CAO HÀM LƯỢNG AMINO ACID TRONG SỮA ĐẬU NÀNH Tải xuống tải PDF