KHẢO SÁT NHU CẦU XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH BÓNG ĐÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • Võ Văn Quyết, Lê Thị Kim Loan - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: khảo sát,tiêu chuẩn, tiêu chí, nhu cầu xã hội yêu cầu, chương trình môn học, chuyên ngành bóng đá, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu kết quả khảo sát bằng phiếu phỏng vấn các tiêu chuẩn, tiêu chí đến chuyên gia, huấn luyện viên, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên đã và đang học tập về nhu cầu xã hội yêu cầu đối với chương trình môn học trong quá
trình đào tạo chuyên ngành bóng đá tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Đây là cơ sở khoa học và căn cứ để đề tài tiến hành xây dựng chương trình môn học đáp ứng nhu cầu xã hội cho đối tượng ng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-05