Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT NHU CẦU XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH BÓNG ĐÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tải xuống tải PDF