Quay trở lại chi tiết bài viết Xác định một số thông số đặc trưng động học quay vòng của liên hợp máy kéo Shibaura sd 3100 với rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ Tải xuống tải PDF