Quay trở lại chi tiết bài viết TÌM HIỂU MỐI TƯƠNG QUAN ĐỘNG GIỮA VN-INDEX VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LỚN TRÊN THẾ GIỚI THÔNG QUA MÔ HÌNH BAYESIAN DCC-GARCH Tải xuống tải PDF