Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (tiền thân là Tạp chí Bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường). Tạp chí Môi trường có nhiệm vụ công bố kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin, tuyên truyền chiến lược, chính sách tài nguyên, môi trường và các vấn đề liên quan trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Môi trường hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 192/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; chỉ số quốc tế ISSN 2615-9597 (bản tiếng Việt); ISSN: 2615-9600 (bản tiếng Anh) do Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Hàng năm, Tạp chí định kỳ xuất bản 01 tháng/01 số và 04 số chuyên đề Khoa học - Công nghệ; 04 số tiếng Anh.

Hiện nay, Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình cho 05 Hội đồng liên ngành (Hóa học - công nghệ thực phẩm; Xây dựng - kiến trúc; Khoa học Trái đất - mỏ; Sinh học; Thủy lợi) tạo điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư, nghiên cứu sinh với số điểm quy đổi từ 0,25 - 0,5 điểm công trình.

Sau chặng đường gần 25 năm xây dựng, phát triển, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Môi trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019; Bộ Tài nguyên và Môi trường 2 lần trao tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền, báo chí năm 2008 và năm 2014; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường tặng Giấy khen về các thành tích hoạt động trong lĩnh vực truyền thông báo chí về môi trường. Một số cán bộ của Tạp chí được Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen vì sự nghiệp báo chí...

Địa chỉ: Tạp chí Môi trường, Tòa nhà Báo TN&MT, tầng 7, Lô E2 Phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.66569135/024.61281438 – DĐ: 0904163630

Emai: tapchimoitruong@gmail.com

Wesite: www.tapchimoitruong.vn