NGHIÊN CỨU TĂNG HIỆU QUẢ BỘ XÚC TÁC CHUYỂN ĐỔI KHÍ THẢI XE MÁY TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG LẠNH VÀ CHẠY ẤM MÁY NHỜ SẤY NÓNG BẰNG DÒNG ĐIỆN CAO TẦN

  • Long Hoàng Đình
Từ khóa: Sấy nóng bộ xúc tác, kích hoạt nhanh bộ xúc tác, khởi động lạnh.

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tăng hiệu quả chuyển đổi khí thải của bộ xúc tác (BXT) khí thải xe máy trong giai đoạn khởi động lạnh và chạy ấm máy nhờ phương pháp sấy nóng bổ sung BXT bằng dòng điện cao tần. Quá trình nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp tính toán mô phỏng BXT trên xe máy Honda Lead 110. Kết quả nghiên cứu cho thấy với công suất sấy 400W được duy trì trong thời gian 30 giây (s) ngay sau khi động cơ được khởi lạnh và chạy không tải nhanh ở 2000v/ph, BXT được kích hoạt rất nhanh, giúp giảm thời gian không làm việc của BXT trong giai đoạn này từ 150s xuống 20s. Do đó hiệu quả chuyển đổi khí thải của BXT trong giai đoạn này được cải thiện đáng kể, góp phần giảm phát thải chung của xe.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Khoa học - Kỹ thuật