NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG BIẾN TẦN - ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU PMSM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN SVPWM

  • Thành Lưu Kim
  • Khanh Đào Quang
  • Long Hứa Xuân
  • Tùng Tống Lâm
Từ khóa: Điều chế vector không gian (SVPWM), điều khiển dải trễ dòng điện (HCC), động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM).

Tóm tắt

Trong bài báo này, trình bày cơ sở lý thuyết về phương pháp điều chế vector không gian SVPWM cho hệ truyền động điện biến tần gián tiếp - động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PMSM với vòng điều khiển tốc độ động cơ. Từ đó, xây dựng mô phỏng chi tiết các thành phần của hệ thống bằng công cụ Matlab - Simulink. Kết quả mô phỏng, các đặc tính mô phỏng của hệ truyền động sử dụng phương pháp SVPWM đã chỉ rõ hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo tốc độ và mô-men quay của động cơ được ổn định trong suốt quá trình điều khiển. Ngoài ra, nội dung nghiên cứu của bài báo cũng cho thấy ưu điểm tuyệt đối khi áp dụng hệ biến tần - động cơ đồng bộ rotor là nam châm vĩnh cửu PMSM trong công nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Khoa học - Kỹ thuật