SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC VÀ ĐỘ CỨNG CỦA HỢP KIM ĐỒNG SAU KHI CÁN VÀ NHIỆT LUYỆN

  • Tuấn Vũ Anh
  • Yến Nguyễn Hải
Từ khóa: Hợp kim đồng, công nghệ cán, chuyển biến pha, cơ nhiệt luyện.

Tóm tắt

Công nghệ cán là quá trình cho vật liệu biến dạng qua các trục cán quay theo chiều khác nhau, điều này không chỉ làm thay đổi hình dạng vật liệu mà còn thay đổi cơ tính của chúng. Do đó, sau khi cán phải tiến hành xử lý nhiệt để tạo ra sản phẩm cùng cơ tính theo yêu cầu. Bài báo này nghiên cứu sự thay đổi về các pha và độ cứng của vật liệu trong quá trình cán hợp kim đồng, bên cạnh đó đưa ra quy trình xử lý nhiệt phù hợp nhằm khử ứng suất dư và tạo tổ chức phù hợp cho vật liệu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Khoa học - Kỹ thuật