NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN ĐOM ĐÓM VÀ PHIÊN BẢN LAI VỚI PSO TRONG TỐI ƯU KHỐI LƯỢNG KHUNG GIÀN THÉP KHÔNG GIAN

  • Trường Vũ Hữu
Từ khóa: Tối ưu hóa, khung giàn thép, thuật toán lai, thuật toán đom đóm, thuật toán PSO.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm giới thiệu và đánh giá hiệu quả tính toán tối ưu bài toán khung giàn thép không gian của thuật toán mô phỏng nổi tiếng là thuật toán đom đóm (Firefly Algorithm - FA), thuật toán PSO (Particle Swarm Optimisation) và thuật toán lai tạo giữa PSO và FA, được ký hiệu là HFPSO. Việc lại tạo giữa hai thuật toán nhằm khai thác được sức mạnh ưu thế của cả hai thuật toán và giảm thiểu được nhược điểm của chúng từ đó tạo ra thuật toán mới với sức mạnh tính toán vượt trội hơn. Các thuật toán được giới thiệu trong nghiên cứu này sẽ trước hết được triển khai tính toán với một số các bài toán mẫu (mathematical benchmark) nổi tiếng nhằm mục đích kiểm chuẩn và đánh giá hiệu quả tính toán của các thuật toán. Và sau cùng các thuật toán sẽ được ứng dụng để tối ưu hóa trọng lượng của kết cấu giàn thép nhằm đánh giá và so sánh hiệu quả của các thuật toán.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Khoa học - Kỹ thuật