BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ô NHIỄM DẦU TỪ TÀU BIỂN: THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÓ THỰC SỰ LÀ PHỨC TẠP?

  • Tân Phạm Văn
Từ khóa: Ô nhiễm dầu tàu, bồi thường thiệt hại, Luật Hàng hải, CLC, FUND.

Tóm tắt

Một sự cố tràn dầu có thể gây ra thiệt hại tới nhiều tổ chức và cá nhân ở nhiều quốc gia khác nhau. Dầu có thể tràn vào bờ biển gây thiệt hại về tài sản và tổn thất kinh tế, đặc biệt ảnh hưởng đến ngành đánh cá hoặc du lịch của các khu vực hay nhiều quốc gia ven biển. Những người bị thiệt hại do hậu quả của sự cố tràn dầu có thể làm thủ tục để yêu cầu bồi thường. Công ước quốc tế về bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu được áp dụng ở nhiều quốc gia ven biển và có thể đưa ra thủ tục thống nhất cho hầu hết các tình huống ô nhiễm dầu do nguồn tàu, nhưng một số quốc gia có các thỏa thuận song phương hoặc đa phương thay thế hoặc bổ sung cho các công ước quốc tế. Do đó, trách nhiệm pháp lý và khả năng bồi thường có thể khác nhau. Bài viết này sẽ phân tích về tài liệu để hỗ trợ, cũng như thủ tục cho yêu cầu bồi thường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-11
Chuyên mục
Kinh tế - xã hội