Giới thiệu về Tạp chí

Ban biên tập

Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Bá Tiến

Phó Tổng biên tập TS. Phan Văn Tiến  

Thư ký toà soạn TS. Đỗ Mai Trang

ORCID  0000-0001-9772-1928

Ban thư ký và trị sự:

Thư ký TS. Lê Thanh Nga

Trị sự Ths. Lê Tuấn Dũng

Hội đồng cố vấn: xem danh sách đầy đủ Tại đây

Số liệu Tạp chí

Tên tạp chí viết tắt (ISO4): VinhUni. J. Sci.

Viết tắt khác: VUJS

Mã số chuẩn quốc tế:

 • p-ISSN:  1859-2228
 • e-ISSN: xxxx-xxxx

Tiền tố DOI: 10.56824

Hệ thống cơ sở dữ liệu và chỉ mục trích dẫn:

 • Vcgate:  Cơ sở dữ liệu khoa học Việt Nam
 • VJOL: Cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến 
 • Google Scholar: Kho tìm kiếm thông tin công trình khoa học thuộc Google
 • Crossref: Hệ thống liên kết trích dẫn, quản lý và phân phối siêu dữ liệu
 • DOAJ: Danh mục tạp chí khoa học truy cập mở

Website: https://vujs.vn

Trụ sở: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Tầng 4, Toà nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3 856 700 Fax: 0238 3 855 269

Email: editors@vujs.vn

Thời gian trung bình từ lúc gửi bài đến lúc xuất bản: 72 ngày

Thông tin xuất bản

Xuất bản định kỳ 01 Tập/năm gồm 04 số, mỗi số bao gồm 02 series độc lập:

Serie A: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ

 • Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và Môi trường, Sinh học; Khoa học tự nhiên khác;
 • Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim; Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano; Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác;
 • Khoa học y, dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y tế, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học; Khoa học y, dược khác;
 • Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp khác.

Serie B: Khoa học xã hội và nhân văn

 • Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác;
 • Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học và văn học, Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn khác.

Serie C: Khoa học và công nghệ giáo dục

 • Lý thuyết học tập: Chủ nghĩa hành vi (Behaviorism), Chủ nghĩa nhận thức (Cognitivism), Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism), Chủ nghĩa nhân văn (Humanism), Chủ nghĩa kết nối (Connectivism); các lý thuyết học tập bổ sung khác;
 • Học trực tuyến: Web 2.0; Học kết hợp (Hybrid Learning); Học trực tuyến dưới sự quản lý của máy tính (CML); Dạy học có máy tính hỗ trợ (Computer Aided/Assisted Instruction - CAI); Học tập dựa trên thiết bị di động; Học trực tuyến đồng bộ, Học trực tuyến không đồng bộ; Học trực tuyến cố định; Học trực tuyến thích ứng; Học trực tuyến tuyến tính; Học trực tuyến tương tác; Học trực tuyến cá nhân; Học trực tuyến hợp tác và xã hội;
 • Học đảo ngược: Lớp học đảo ngược; Học thấu triệt; các mô hình hỗ trợ học đảo ngược khác;
 • Nền tảng, khuôn khổ và mô hình học tập: khuôn khổ CDIO (CDIO framework), mô hình ADDIE, học tập dựa trên dự án (Project/Problem Based Learning - PBL), học tập dựa trên kết quả (Outcomes Based Learning - OBL).
 • Đánh giá học tập: Kiểm tra, đánh giá trong học tập.

Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và Tiếng Anh (02 số/năm)

Kỳ hạn xuất bản

 • Issue 1: Tháng 3
 • Issue 2: Tháng 6
 • Issue 3: Tháng 9
 • Issue 4: Tháng 12

VUJS khuyến khích

 • Nghiên cứu liên ngành tập trung vào việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ mới;
 • Nghiên cứu có tác động lớn đến kinh tế, văn hóa và xã hội;
 • Nghiên cứu cụ thể trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, hoặc các nghiên cứu bị hạn chế về kinh tế hoặc cơ chế quản lý.

VUJS cũng chấp nhận các báo cáo kỹ thuật, phê bình sách và nghiên cứu tổng quan.

Xem thông tin số đang xuất bản

Xem thêm:

Mục tiêu & Phạm vi

Chính sách tạp chí

Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh - Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An