Quay trở lại chi tiết bài viết Tăng áp lực thẩm thấu ở bệnh nhân ngộ độc rượu ethanol và methanol Tải xuống tải PDF