Tăng áp lực thẩm thấu ở bệnh nhân ngộ độc rượu ethanol và methanol

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.06

  • Đặng Thị Xuân
Từ khóa: Khoảng trống thẩm thấu, ethanol và methanol

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm tăng áp lực thẩm thấu ở bệnh nhân ngộ độc rượu ethanol và methanol.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 121 bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu (ALTT) do ngộ độc rượu ethanol và methanol điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai từ 7/2019 đến 7/2020.

Kết quả: Ngộ độc rượu ethanol và methanol gây tăng ALTT nhiều; 54,4% ngộ độc ethanol và 72,3% ngộ độc methanol tăng khoảng trống thẩm thấu (OG) mức độ nặng. Nồng độ ethanol và methanol máu cao hơn thì OG cũng cao hơn, p<0,05. Bệnh nhân ngộ độc methanol có OG lúc vào viện cao hơn (80,7± 40,53 và 48,5±29,36; p<0,05) và thời gian OG trở về bình thường dài hơn ethanol (23,5±8,69 và 11,2± 4,24; p<0,05). Khoảng trống thẩm thấu máu giảm nhanh và khoảng trống anion thì tăng lên sau vào viện. Ngộ độc methanol có mức độ ngộ độc nặng hơn, nhiều biến chứng hơn và tỉ lệ tử vong cao hơn ethanol (66,7% và 2,9%; p<0,05).

Kết luận: đánh giá đặc điểm tăng ALTT ở bệnh nhân ngộ độc rượu ethanol và methanol là cần thiết giúp tiên lượng các biến chứng và xử trí sớm cho bệnh nhân.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT