Liên hệ

Bệnh Viện Bạch Mai, Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ tòa soạn

ThS. Nông Minh Vương
Thư ký Tòa soạn
Điện thoại 094 704 0855

Hỗ trợ liên hệ

Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại (+84) 37 959 8135