Quay trở lại chi tiết bài viết Một số ca lâm sàng giảm đau bằng diệt đám rối thân tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính với đường tiếp cận phía trước Tải xuống tải PDF