Một số ca lâm sàng giảm đau bằng diệt đám rối thân tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính với đường tiếp cận phía trước

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.13

  • Lê Văn Khảng
  • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Nguyễn Thị Khơi
  • Vũ Đăng Lưu
Từ khóa: Diệt đám rối thân tạng, hướng dẫn cắt lớp vi tính ổ bụng, tiếp cận phía trước

Tóm tắt

Mục tiêu: Qua 3 trường hợp diệt đám rối thân tạng để điều trị giảm đau, chúng tôi muốn trình bày kết quả thực hiện ban đầu, những kinh nghiệm về kỹ thuật thực hiện phương pháp diệt đám rối thân tạng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính (CLVT) với đường tiếp cận phía trước.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả chùm ca lâm sàng gồm 3 bệnh nhân (BN) ung thư tuỵ giai đoạn cuối, được điều trị giảm đau bằng phương pháp diệt đám rối thân tạng bơm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn CLVT với đường tiếp cận phía trước từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020 tại Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả: Tác dụng giảm đau đạt được ngay sau khi làm thủ thuật, không có biến chứng lớn.

Kết luận: Diệt đám rối tạng có hiệu quả cao giảm đau bụng trên, giúp giảm sử dụng morphin. Kỹ thuật tiếp cập qua đường phía trước, tư thế nằm ngửa giúp cho bệnh nhân dễ chịu hơn trong quá trình can thiệp. Sử dụng cắt lớp vi tính giúp đưa chính xác đầu kim vào vị trí mong muốn và kiểm tra được sự lan rộng của thuốc khi bơm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT