Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế bài tập, câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình vẽ trong dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở

Nguyễn Văn Thắng

Tóm tắt


Bài viết trình bày những nghiên cứu về thiết kế bài tập, câu hỏi trong dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở; tính ưu việt của bài tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình vẽ; cơ sở khoa học và kỹ thuật thiết kế bài tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình vẽ; xây dựng một số dạng bài tập trắc nghiệm khách quan hình vẽ trong dạy học Sinh học 8.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433