Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật văn xuôi Sơn Nam

Lê Thị Ngân Trang

Tóm tắt


Sơn Nam là một nhà văn có nhiều đóng góp cho nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Cảm hứng về văn hóa Nam Bộ chính là hạt nhân phong cách nghệ thuật Sơn Nam. Từ đó, nó chi phối, làm nên nét đặc sắc nghệ thuật văn xuôi Sơn Nam. Phạm vi bài viết đề cập những nét đặc sắc, tiêu biểu trong nghệ thuật văn xuôi của Sơn Nam, bao gồm: bút pháp tinh tế tài hoa, nhiều chi tiết đặc sắc tạo nên một nghệ thuật kể chuyện dung dị nhưng hấp dẫn. Bên cạnh giọng điệu phong phú, đa dạng đan xen lẫn nhau, cách vận dụng thành ngữ, ca dao, dân ca vào tác phẩm một cách nhuần nhuyễn và cách sử dụng ngôn từ đậm sắc phương ngữ Nam Bộ tạo cho văn xuôi Sơn Nam có nét độc đáo riêng biệt giúp nhà văn miệt vườn không lẫn với bất cứ nhà văn nào khác trong dòng văn học dân tộc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433