Liên hệ

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ
Địa chỉ tòa soạn: Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3553.0728
E-mail: tckhnn@hanu.edu.vn
Website: http://tapchi.hanu.edu.vn

Liên hệ tòa soạn

TS Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại 0903.209.594

Hỗ trợ liên hệ

Trung tâm CNTT - Đào tạo trực tuyến