Liên hệ

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Địa chỉ: Số 12, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+844) 024.38525282 - Fax: (+844) 024.38529861 - E-mail:tapchikhdt@hvnh.edu.vn

Liên hệ tòa soạn

ThS. Hoàng Thị Hà Phương
Biên tập viên
Điện thoại 0983654959

Hỗ trợ liên hệ

Hoang Phuong