Thông báo

THÔNG BÁO XUẤT BẢN VÀ THƯ MỜI VIẾT BÀI

Tạp chí “Journal of Economic and Banking Studies”

---------------------------------------

Kính gửi Quí Cộng tác viên,

Học viện Ngân hàng trân trọng cảm ơn Quí Cộng tác viên đã đồng hành cùng Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng trong thời gian qua.

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, do Học viện Ngân hàng quản lý và xuất bản, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép xuất bản số 480/GP-BTTTT. Theo đó, ngoài bản tiếng Tiếng Việt xuất bản định kì 12 số/năm; bắt đầu từ năm 2021, Học viện Ngân hàng xuất bản thêm 02 số bản Tiếng Anh “Journal of Economic and Banking Studies”, định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. Tất cả các bài gửi đăng Tạp chí cho bản tiếng Anh và bản tiếng Việt đều thực hiện theo quy trình quản lý trực tuyến, phản biện độc lập.

Việc xuất bản Tạp chí bản tiếng Anh “Journal of Economic and Banking Studies” nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo với các trường đại học lớn trên thế giới, đồng thời nâng cao uy tín khoa học của Học viện Ngân hàng và Tạp chí.

Học viện Ngân hàng xin trân trọng thông báo tới Quí Cộng tác viên tham gia viết và gửi bài cho Journal of Economic and Banking Studies. 

Để gửi bài viết tới Journal of Economic and Banking Studies, Quí Cộng tác viên vui lòng đăng ký Tài khoản và Gửi bài online tại địa chỉ http://quanlytapchi.hvnh.edu.vn. Thể lệ gửi bài, Hướng dẫn trình bày bài báo được đăng tải tại địa chỉ http://hvnh.edu.vn/tapchi. Thời hạn nhận bài cho số tạp chí phát hành kỳ đầu tiên vào tháng 6/2021 là trước ngày 31/03/2021.

Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của Quí Cộng tác viên để Tạp chí bản tiếng Anh “Journal of Economic and Banking Studies” ngày càng Khoa học, Chất lượng và Uy tín.

                                                                               

Địa chỉ liên hệ Tòa soạn:

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng

Phòng 206-Nhà A1, Học viện Ngân hàng

12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0243.8525282 – Fax: 0243.8529861

Email: tapchikhdt@hvnh.edu.vn

Website: http://hvnh.edu.vn/tapchi

 

                         Phó Giám đốc

                  Tổng Biên tập Tạp chí

                PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo