Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí:
Lãnh đạo và Chính sách
Cơ quan chủ quản:
Viện Lãnh đạo học và Chính sách công
Địa chỉ tòa soạn: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0978534288
E-mail: lanhdaovachinhsach@gmail.com