THAY ĐỔI NƠI LÀM VIỆC TỪ KHU VỰC CÔNG SANG KHU VỰC TƯ NHÌN TỪ LÝ THUYẾT LỰC “HÚT - ĐẨY”

  • PGS, TS LÊ VĂN CHIẾN
  • TS PHẠM MẠNH HÙNG
Từ khóa: Cán bộ, công chức, viên chức; khu vực công; khu vực tư; lý thuyết lực “hút - đẩy”.

Tóm tắt

Gần đây, ở Việt Nam diễn ra tình trạng hàng loạt công chức, viên chức rời khu vực công sang khu vực tư. Hiện tượng này chưa có dấu hiệu dừng lại và có thể khiến khu vực công đối mặt với nguy cơ thiếu nhân lực chất lượng cao. Do đó, đặt ra vấn đề cần làm rõ nguyên nhân để có biện pháp giúp khu vực công không mất đi nhân lực chất lượng mà còn hấp dẫn được những người có năng lực. Bài viết này vận dụng Lý thuyết lực “hút - đẩy” để nhận diện nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp để khu vực công trở nên tốt hơn để có thể giữ chân và thu hút những người có năng lực theo đuổi sự nghiệp trong khu vực công.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01