KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG THIÊN TAI CỦA NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

  • YASUHIRO TANAKA
Từ khóa: quản lý rủi ro, quản lý rủi ro thiên tai.

Tóm tắt

Nhật Bản là vùng đất của những thảm họa như động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt và sạt lở đất. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thảm họa liên quan đến nước đã trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu, và chính phủ Nhật Bản đã tăng cường nhiều biện pháp đối phó với thảm họa đó. Bài viết này giới thiệu về sự ứng phó với thiên tai của Nhật Bản, và thảo luận về bài học tham khảo cho Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01