Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo
E-mail:
haodk@hvnh.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thu Hiền
E-mail:
hiennt@hvnh.edu.vn

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): ThS. Hoàng Thị Hà Phương
Điện thoại:
0983654959
E-mail:
phuonghth@hvnh.edu.vn