Thực hành về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, năm 2019

  • Khánh Linh Trịnh
  • Như Nguyên Trần
  • Hoàng Ngân Nguyễn Thị
  • Cẩm Anh Đoàn Thị
  • Thảo Nguyễn Thị
  • Hường Nguyễn Thị
  • Diệu Linh Đỗ Thị
Từ khóa: Hoá chất bảo vệ thực vật, HCBVTV, kiến thức

Tóm tắt

Thông tin chung: Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp nhằm diệt trừ sâu, bệnh và tăng năng suất cây trồng, tuy nhiên nếu sử dụng không đúng cách sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây ô nhiễm nguồn nước, dư lượng trong nông sản gây độc các loài động vật, đặc biệt cho con người.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 152 người dân tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ 16 tuổi trở lên, là người trực tiếp phun HCBVTV khi sản xuất nông nghiệp.

Kết quả: 100% đối tượng nghiên cứu là dân tộc Thái, trong đó nhóm tuổi 40 – 49 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (45,4%), thấp nhất là nhóm trên 60 tuổi (2,0%). Chủ yếu các đối tượng học hết trung học cơ sở  (42,1%), chỉ có 2 người có trình độ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (1,3%), đối tượng không biết chữ chiếm 10,5%. Tỷ lệ đối tượng có thực hành đạt về sử dụng HCBVTV là 67,1%. Thực hành lựa chọn thuốc có 25,0% đối tượng quan sát vạch màu. Đa số đối tượng ăn trước khi đi phun HCBVTV (89,5%) và có 73,8% HGĐ bảo quản HCBVTV ở kho chứa nông cụ.

Kết luận: Thực hành của người dân về sử dụng HCBVTV còn rất hạn chế. Địa phương cần tăng cường truyền thông, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng HCBVTV an toàn và khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu kiến thức, đặc biệt về: địa điểm pha hóa chất, rửa dụng cụ và cách xử lý hóa chất thừa, vỏ bao bì, chai lọ sau phun.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU