Giới thiệu về Tạp chí

1.Chức năng, nhiệm vụ

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam là cơ quan ngôn luận về chuyên ngành kiến trúc của ngành Xây dựng trực thuộc Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng. Tạp chí có chức  năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu lý luận, phê bình, thông tin về các lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, hành nghề, đào tạo kiến trúc sư, định hướng sáng tác cho kiến trúc sư theo đường lối của Đảng, luật pháp và nhà nước, giới thiệu những thiết kế mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và vật liệu công nghệ mới trong sáng tạo kiến trúc của Việt Nam cũng như trên thế giới.

2.Hoạt động của Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu thành lập, với mục đích tôn chỉ là tờ báo đại diện cho tiếng nói của những người làm nghề kiến trúc, xây dựng và quản lý đô thị, Tạp chí kiến trúc Việt Nam (TCKTVN) luôn xem mình như một người bạn tin cậy, lắng nghe, truyền tải và chia sẻ những thông tin mới và cần thiết cho bạn đọc cả nước, góp một tiếng nói đầy tính xây dựng cho công cuộc CNH, HĐH của đất nước.

Được thành lập từ năm 1994, đến nay, Tạp chí KTVN đã thực sự trưởng thành qua chặng đường 20 năm phát triển. Với hàng trăm ấn phẩm có giá trị đã thực hiện trong thời gian qua, Tạp chí KTVN đã đóng góp một tiếng nói chuyên môn hữu ích cho giới nghề nghiệp và bạn đọc cả nước, đánh dấu những bước đổi mới rõ rệt cả về nội dung và hình thức thể hiện.

Bên cạnh chức năng chính là xuất bản Tạp chí ra hàng tháng, trong thời gian qua, TCKTVN cũng đã liên tục tổ chức các diễn đàn, Hội thảo nghề nghiệp như: Diễn đàn KTS trẻ với “Kiến trúc Hà Nội hôm nay và ngày mai”; “Nhịp cầu Kiến trúc – Công nghệ – Vật liệu mới”; “Nhà cao tầng –  Xu hướng phát triển tại TP. HCM”; “Kiến trúc Hà Nội hướng tới 1000 năm Thăng Long”; Hội thảo về Vật liệu Composit… Kiến trúc Việt Nam cũng đã tổ chức các cuộc thi: “Làm đẹp thành phố Hà Nội”; “Kiến trúc Cổng cửa khẩu Việt Nam”. Tạp chí cũng là cơ quan bảo trợ thông tin các hoạt động triển lãm, cuộc thi trong lĩnh vực kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng.

Từ những diễn đàn, cuộc thi này đã giúp cho Tạp chí gần gũi và thân thiết hơn với giới nghề nghiệp, khẳng định hơn vai trò của một cơ quan ngôn luận về chuyên ngành Kiến trúc của Bộ Xây dựng; đồng thời nâng cao tính lý luận và phê bình kiến trúc, giúp ích cho công tác quản lý cũng như hoạt động nghề nghiệp của giới Kiến trúc, Xây dựng.