Điều chỉnh cấu trúc không gian đô thị Thành phố Hà Nội năm 2011 thuận tự nhiên - Một liệu pháp để chữa lành đô thị

  • tcktvn@gmail.com
  • Văn Tuyên Nguyễn

Tóm tắt

Điều chỉnh cấu trúc không gian đô thị thành phố Hà Nội từ mô hình “Thành phố vườn” sang mô hình “Thành phố sông”, từ “chùm đô thị” sang “mạng lưới đô thị linh hoạt” thuận theo tự nhiên (lấy hành lang sông làm trục chủ đạo). Các đề xuất điều chỉnh chắc chắn là một liệu pháp thuận tự nhiên có hiệu quả để khai thông các “mạch phát triển” và tạo ra “trường cảm ứng” cho Thủ đô, thể hiện được tính khởi xướng và dẫn dắt của Thủ đô cho các đô thị Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20