Ứng dụng phân tích quang phổ hấp thụ phân tử trong giám định tài liệu pháp y

  • Nguyễn Đức Dương
  • Trần Đình Hoàn
  • Nguyễn Thị Minh Hằng
  • Bùi Trung Toàn
Từ khóa: Mực bút bi, phân tích mực, phương pháp phổ UV-Vis, phương pháp phổ IR

Tóm tắt

   Các vụ án liên quan tới tài liệu giả mạo ngày càng phổ biến với tính chất tinh vi và phức tạp. Trong đó tài liệu liên quan đến chữ viết tay, chữ kí thường xuất hiện trong các vụ án hình sự và tranh chấp dân sự. Hầu hết văn bản viết tay hiện hành thường dùng bút bi, do đó việc phân tích các mẫu mực bút bi có trên thị trường là một căn cứ quan trọng để giám định hình sự các tài liệu bị giả mạo. Bài báo này trình bày cách phân biệt các loại mực của các mẫu bút bi Thiên Long bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) với 3 mẫu: matixs, flexoffice và TL-023; bằng phương pháp phổ hồng ngoại (IR) với 06 mẫu màu xanh: grip, matixs, executive, flexoffice, leger, TL-023 và 06 mẫu màu đen: grip black, matixs black, executive black,  flexoffice black, leger black, TL-023 black. Kết quả thu được cho thấy, phân tích mẫu mực bằng phương pháp UV-Vis cho kết quả nhanh và dễ phân biệt hơn so với phương pháp phân tích IR.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-06
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ