XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ STEM “ĐÈN ĐƯỜNG TỰ ĐỘNG” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  • TS. Lương Thị Thêu
  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  • TS. Trần QUang Huy
Từ khóa: Tự động hóa, học sinh phổ thông, giáo dục STEM, đèn đường tự động.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về việc thiết kế, xây dựng chủ đề chương trình
STEM trong lĩnh vực tự động hoá dành cho học sinh trung học phổ thông, đó là “Đèn
đường tự động”. Chủ đề này được chúng tôi thiết kế phù hợp với chương trình giáo dục
phổ thông hiện hành của bộ môn Vật lý, Công nghệ. Chủ đề STEM này được thiết kế để
giảng dạy cho học sinh trung học phổ thông, trong đó, chúng tôi đặc biệt chú ý đến hai yếu
tố, đó là: thiết kế kỹ thuật và thực hành (lắp ráp mạch điện tử). Dựa vào chủ đề này, học
sinh hoàn toàn có thể thiết kế và chế tạo mạch điều khiển một dãy đèn đường, hệ thống đèn
ở ngõ xóm, hệ thống đèn vườn, hay hệ thống đèn chiếu sáng trang trại ở xa khu nhà ở một
cách tự động.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC