CÔNG NGHỆ MÃ HÓA MẶT SÓNG CHO MỞ RỘNG ĐỘ SÂU TRƯỜNG KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

  • TS. Lê Văn Nhu
  • TS. Lê Hoàng Oanh
  • PGS.TS. Hoàng Minh Chung
  • TS. Hà Thị Yến
Từ khóa: Mở rộng độ sâu trường, kính hiển vi

Tóm tắt

Công nghệ mã hóa mặt sóng là một công nghệ mạnh được sử dụng cho mở rộng độ sâu
trường của hệ thống quang học. Ở bài báo này, chúng tôi phát triển công nghệ mã hóa mặt
sóng vào kính hiển vi quang học thông thường mà không làm thay đổi kết cấu bên trong
của kính. Kết quả thực nghiệm đã chỉ ra khả năng quan sát được mẫu vật trong một độ
sâu trường lớn so với kính hiển vi quang học chưa ứng dụng công nghệ mã hóa mặt sóng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE