Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua đại dịch Covid-19

  • Nguyễn Thị Kim Chi
Từ khóa: Chính sách tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tóm tắt

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát và gây tác động nặng nề đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ DNNVV vượt qua khó khăn, thách thức nhằm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Bài viết nghiên cứu về các chính sách tài chính đã và đang được triển khai hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh dịch bệnh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của các chính sách, hỗ trợ DNNVV tăng khả năng chống chịu và phục hồi, hậu Covid-19.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
VẤN ĐỀ HÔM NAY