Các giải pháp nâng cao tính tự chủ trong học tập cho sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học KD&CN Hà Nội

  • Lương Bá Hùng
Từ khóa: Ngoại ngữ, kĩ năng, tiếng Anh, tín chỉ, tự học, CNTT.

Tóm tắt

Trong quá trình học tập của sinh viên, tự học là một kĩ năng quan trọng giúp họ nắm bắt kiến thức tốt hơn, từ đó giúp cho việc học trở nên có hiệu quả hơn. Đối với môn ngoại ngữ, tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết này thông qua khảo sát tìm hiểu thực trạng học tiếng Anh của sinh viên K24 ngành Ngôn ngữ Anh ở Trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (HUBT) ở các phương diện: hình thức, thời gian, địa điểm, và xác định những nguyên nhân ảnh hưởng tới việc tự học tiếng Anh cũng như vai trò của giáo viên trong việc hỗ trợ sinh viên tự học ngoại ngữ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tính tự chủ trong việc học tiếng Anh tại khoa Ngôn ngữ Anh nói riêng và tại Trường ĐHKD&CN Hà Nội nói chung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: VĂN HÓA-XÃ HỘI