NASA bắt đầu nghiên cứu UFO

  • Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ

Tóm tắt

MỸ NASA thông báo kế hoạch nghiên cứu UFO theo hướng khoa học trước khi công bố phát hiện trong một báo cáo công khai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC