PHÁT HIỆN VIRUS BÍ MẬT THỐNG TRỊ CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

  • Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ

Tóm tắt

Các nhà khoa học cho biết hàng nghìn loại virus bí ẩn được phát hiện gần đây ẩn náu trong các đại dương trên thế giới. Trong đó, trọng tâm là virus RNA lây nhiễm sang các sinh vật đại dương khác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
THÔNG TIN KHOA HỌC