ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH THI TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Xuân Hoàn
  • Đỗ Thị Lan Nhi
  • Trần Chí Hải
  • Hoàng Thị Trúc Quỳnh
  • Lê Thị Hồng Ánh
Từ khóa: Đại dịch COVID-19, hoạt động dạy và học, phản hồi của người học, thi tự luận trực tuyến.

Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động dạy và học. Nghiên cứu này đã đánh giá thực trạng và xây dựng quy trình thi tự luận trực tuyến tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát trực tuyến bằng Google Form, kết quả cho thấy hơn 90% người học có điện thoại thông minh và/hoặc laptop, đáp ứng được điều kiện cơ bản cho quá trình thi trực tuyến nói chung và thi tự luận trực tuyến nói riêng. Quá trình thi tự luận trực tuyến đã được tiến hành thí điểm ở học kì 2 năm học 2020-2021, cho 23 học phần, 352 phòng thi với 7278 lượt sinh viên dự thi. Tỉ lệ sinh viên nộp bài thành công ở từng phòng thi luôn đạt trên 95% và nhiều phòng thi đạt 100%. Tỷ lệ nộp bài thi thành công trung bình là 97,28% trong điều kiện người học bị hạn chế về đường truyền tốc độ cao. Bên cạnh đó, người học cũng đánh giá quy trình thực hiện rõ ràng, thuận lợi cho sinh viên. Quy trình thi tự luận trực tuyến nhìn chung có thể áp dụng cho toàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đơn vị có nhu cầu

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-14
Chuyên mục
Bài viết