Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước hồ Triều Khúc, Hà Nội Tải xuống tải PDF