Liên hệ

Địa chỉ tòa soạn: Số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:  028.38652435                   
- Email: info@pnt.edu.vn ; tapchiyduoc@pnt.edu.vn   

Liên hệ tòa soạn

Nguyễn Thanh Hiệp
Phó Tổng biên tập
Điện thoại 0902 652 435

Hỗ trợ liên hệ

Huỳnh Quang Huy