Đội ngũ biên tập

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH

PGS.TS. Phạm Đăng Diệu

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiệp

BAN BIÊN TẬP

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Vị trí trong HĐBT

Chuyên ngành

Cơ quan công tác

Quốc tịch

1

Huỳnh Quang Huy

PGS.TS

Trưởng ban

Chẩn đoán hình ảnh

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

2

Trần Thị Khánh Tường

PGS.TS

Phó Trưởng ban

Nội khoa

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

3

Châu Văn Trở

PGS.TS

Phó Trưởng ban

Da liễu

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

4

Tăng Kim Hồng

PGS.TS

Thành viên

Dịch tễ

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

5

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

PGS.TS

Thành viên

Sản khoa

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

6

Trần Công Toại

PGS.TS

Thành viên

Mô - Phôi - Di truyền

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

7

Lê Đình Thanh

PGS.TS

Thành viên

Lão khoa

Bệnh viện Thống nhất

Việt Nam

8

Ngô Thị Hoa

PGS.TS

Thành viên

Vi sinh

Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford

Việt Nam

9

Trần Viết Luân

PGS.TS

Thành viên

Tai Mũi Họng

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

10

Phạm Văn Quang

PGS.TS

Thành viên

Nhi khoa

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

11

Hoàng Thị Diễm Tuyết

PGS.TS

Thành viên

Sản khoa

Bệnh viện Hùng Vương

Việt Nam

12

Hồ Thượng Dũng

PGS.TS

Thành viên

Nội Tim mạch

Đại học Quốc Gia

Việt Nam

13

Lê Tuyết Hoa

PGS.TS

Thành viên

Nội tiết

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

14

Trần Đăng Khoa

PGS.TS

Thành viên

Giải phẫu

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

15

Đỗ Kim Quế

PGS.TS

Thành viên

Lồng Ngực Mạch Máu

Bệnh viện Thống nhất

Việt Nam

16

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

PGS.TS

Thành viên

Tiết niệu

Bệnh viện Bình Dân

Việt Nam

17

Nguyễn Văn Việt Thành

ThS. BSCKII

Phó Trưởng ban

Ngoại khoa

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

18

Trương Quang Định

PGS.TS

Thành viên

Ngoại nhi

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Việt Nam

19

Hồ Đặng Trung Nghĩa

TS.BS

Thành viên

Nhiễm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

20

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

TS.BS

Thành viên

Huyết học

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

21

Nguyễn Đăng Thoại

TS.DS

Thành viên

Dược

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

22

Đặng Trần Ngọc Thanh

TS.ĐD

Thành viên

Điều dưỡng

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

23

Phạm Hữu Văn

TS.BS

Thành viên

Nội Tim mạch

Bệnh viện Nhân dân 115

Việt Nam

24

Nguyễn Nam Hà

TS.BS

Thành viên

Tai Mũi Họng

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam

25

Nguyễn Dũng Tuấn

ThS.BS.

Thành viên

Nhi khoa – Quản lý Giáo dục

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Việt Nam