BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN CHO HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

  • Bùi Hữu Mô

Tóm tắt

Lứa tuổi thiếu niên là giai đoạn có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý, nhân cách. Giai đoạn tuổi thiếu niên thường gắn với những tên gọi như: “tuổi bất trị”, “khủng hoảng tuổi thiếu niên”. Vì vậy, bên cạnh những học sinh  ưu tú thì cũng có không ít học sinh có những biểu hiện đáng lo ngại trong tư tưởng đạo đức, lối sống cũng như trong học tập... Có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân quan trọng nhất là do hiệu quả công tác tư vấn học sinh  trong trường trung học cơ sở chưa cao. Bài viết đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn học sinh  của giáo viên trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: tư vấn, học sinh  trung học cơ sở

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết