Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: GS. TSKH. Đặng Hùng Võ
E-mail: danghungvo@gmail.com

Phó Tổng biên tập: TS. Vũ Văn Chất
E-mail: info@geocartagis.org

Thư ký tòa soạn: TS. Đặng Thanh Tùng
Điện thoại: 0913345919
Email: geocartagis@gmail.com