Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí: Tạp chí Sinh hoạt lý luận
Cơ quan chủ quản:
Học viện Chính trị khu vực III
ISSN 0868-3247
Địa chỉ tòa soạn: 232 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.831.584
E-mail: tapchisinhhoatlyluan@gmail.com
Website: https://hcma3.hcma.vn