Giới thiệu về Tạp chí

 LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tây Nguyên
Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Tây Nguyên
Địa chỉ tòa soạn: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 02623853276
E-mail: tapchikhoahocdhtn@ttn.edu.vn
Website: https://tnjos.vn/