Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Cơ quan chủ quản:
Bộ Nội vụ
Địa chỉ tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 08048575
E-mail: tapchitcnn@moha.gov.vn
Website: http://www.tochucnhanuoc.vn