Thải ghép gan cấp điều trị thành công theo phác đồ hỗn hợp giữa thải ghép qua trung gian kháng thế và qua trung gian tế bào T

DOI: 10.38103/jcmhch.93.11

  • Bạch Thị Ly Na
  • Hoàng Ngọc Thạch
  • Nguyễn Phạm Anh Hoa
  • Đặng Ánh Dương
  • Đỗ Văn Đô
  • Phạm Duy Hiền
  • Vũ Mạnh Hoàn
Từ khóa: Thải ghép qua trung gian kháng thể, thải ghép qua trung gian tế bào T

Tóm tắt

U Thải ghép cấp sau ghép gan bao gồm thải ghép cấp qua trung gian tế bào T (TCMR) và thải ghép qua trung gian kháng thể (AMR). Nếu như TCMR là kết quả của phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào T của người nhận tấn công vào mảnh ghép của người hiến, dẫn đến tổn thương mảnh ghép, với tần suất 10 - 40% sau ghép thì AMR là một biến chứng rất hiếm gặp trong ghép gan với tần suất được báo cáo là 0,3 - 2%, nhưng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng như mất mảnh ghép sớm hay xơ gan [1 - 3]. Xác định và điều trị AMR còn gặp nhiều khó khăn do sự phức tạp trong chẩn đoán miễn dịch và mô bệnh học, thiếu phác đồ điều trị cũng như theo dõi lâu dài. Điều trị tình trạng thái ghép qua trung gian kháng thể sau ghép gan thường dựa trên kinh nghiệm của các trung tâm và trên nhóm ghép thận, bao gồm corticoid, trao đổi huyết tương, IVIG liều cao có thể kết hợp với Rituximab [1, 2]. Trong báo cáo này, chúng tôi báo cáo một ca thải ghép thể hỗn hợp qua trung gian kháng thể và qua trung gian tế bào T trên bệnh nhi teo mật bẩm sinh - bệnh gan giai đoạn cuối sau ghép gan với bằng chứng về sinh thiết gan và sự tăng cao của kháng thể kháng HLA (HLA PRA lớp I và lớp II)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Báo cáo trường hợp (Case report)