Ghép thận tự thân cho bệnh nhân tổn thương mất đoạn niệu quản: báo cáo 2 trường hợp lâm sàng ở Bệnh Viện Trung Ương Huế

DOI: 10.38103/jcmhch.93.12

  • Trương Văn Cẩn
  • Lê Văn Hiếu
  • Nguyễn Văn Quốc Anh
  • Phan Hữu Quốc Việt
  • Trương Minh Tuấn
  • Hoàng Vương Thắng
  • Lê Nguyên Kha
  • Phạm Ngọc Hùng
  • Nguyễn Kim Tuấn
Từ khóa: Ghép thận tự thân, tổn thương niệu quản.

Tóm tắt

Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp ghép thận tự thân cho bệnh nhân mất niệu quản dài đoạn trên tại Bệnh viện Trung Ương Huế. Tình trạng tổn thương niệu quản xảy ra do biến chứng của phẫu thuật trước đó như nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản và nội soi sau phúc mạc cắm lại niệu quản vào bàng quang kèm lấy sỏi niệu quản. Hai bệnh nhân được phẫu thuật lấy thận có tổn thương niệu quản ghép vào hố chậu đối bên: ghép động mạch thận vào động mạch chậu ngoài, tĩnh mạch thận vào tĩnh mạch chậu ngoài theo phương pháp nối tận bên và tạo hình niệu quản bằng phương pháp Boari (trường hợp 1) và phương pháp Lich - Gregoir (trường hợp 2). Cả 2 bệnh nhân xuất viện sau 2 tuần và được rút thông JJ sau 1 tháng. Theo dõi sau phẩu thuật 2 bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, các chỉ số của thận ghép nằm trong giới hạn bình thường. Thành công của 2 trường hợp này là tiền đề để chúng tôi có thể áp dụng phương pháp ghép thận tự thân cho những trường hợp mất đoạn niệu quản lớn, bệnh lý mạch máu thận phức tạp, u thận lớn, sỏi thận lớn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Báo cáo trường hợp (Case report)