ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CỬA HÀNG TIỆN LỢI GS25 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  • Nguyễn Thị Mỹ Diễm
  • Nguyễn Thị Diễm Huong
  • Lê Thị Mỹ Hằng
Từ khóa: Bình Dương, chất lượng dịch vụ, cửa hàng GS25, sự hài lòng

Tóm tắt

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2009, các nhà bán lẻ nội địa đang đối mặt trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Trong số đó, cửa hàng tiện ích GS25 là một trong mười nhà bán lẻ uy tín tại Việt Nam và là đối thủ cạnh tranh trên thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp lâu năm, chuỗi cửa hàng tiện ích GS25 còn nhiều điểm yếu, quy trình vận hành chưa phù hợp nên GS25 cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại cửa hàng. Mục đích của nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tại GS25, tỉnh Bình Dương. Để đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với cửa hàng. Dựa trên phương pháp định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia và phương pháp định lượng thông qua khảo sát ngẫu nhiên 265 khách hàng đã sử dụng dịch vụ của GS25 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu đưa ra 3 giải pháp cho 3 biến đồng cảm, năng lực phục vụ và sự thuận tiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-22
Chuyên mục
Bài viết