CON NGƯỜI CHẤN THƯƠNG TRONG SÁNG TÁC CỦA ĐỖ HOÀNG DIỆU

  • Trương Phương Tuyền
Từ khóa: chấn thương, Đỗ Hoàng Diệu, Kawabata, khủng hoảng, tâm lý

Tóm tắt

Do đặc trưng của văn học, con người bị chấn thương luôn là đối tượng quan tâm của nhà văn. Bởi khi khắc họa về nó dễ gây nên niềm thương cảm nơi người đọc, tinh thần nhân văn dễ được đánh thức. Trong các sáng tác của Đỗ Hoàng Diệu tồn tại những con người mang tâm lý chấn thương, họ cố gắng vượt qua cảm giác sợ hãi, ám ảnh kéo dài. Đó là những cô gái bị chấn thương trên hành trình đi tìm tình yêu đích thực. Là những cô gái bị chấn thương do bị xâm hại về tình dục, và do tư tưởng Nho giáo lạc hậu, cổ hủ vây bủa con người từ thời phong kiến đến tận hôm nay. Ngoài ra, dưới góc nhìn so sánh sáng tác của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu và nhà văn Kawabata, ta thấy được sự gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản trong vấn đề gây nên con người chấn thương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-22
Chuyên mục
Bài viết