Quay trở lại chi tiết bài viết ỨNG DỤNG TIA LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT THẤP VỚI BƯỚC SÓNG 940NM VÀ 10 KÊNH PHÁT ĐỘC LẬP VỚI NHAU TRONG ĐIỀU TRỊ DI CHỨNG LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN Tải xuống tải PDF